Castellano
English
Valenciá
Castellano

Reserves Telefòniques

Reserve ONLINE

Tarifes 2007 "Trixi Tour"

Les tarifes s'establixen per temps

Per temps (dos persones):

1 hora: 20 € (cal afegir l'IVA)
Per favor, demane preus per e-mail si desitja trajectes específics.

Parades: Sense definir encara.

Horari: 12:00 a 20:00 h